Sikkerhets-kultur

Hvordan gjøre sikkerhet til en positiv del av folk sin arbeidshverdag?

Lær mer

Vi kan hjelpe med sikkerhetskulturen

Det er ikke uvanlig å si at ansatte utgjør «det svakeste ledd» når det kommer til digital sikkerhet.

Derfor er det ingen overraskelse at kriminelle som ønsker å ramme virksomheten vår stadig oftere henvender seg mot brukerne.

Enten de sender en løgn via e-post eller avlytter et gratis Wifi-nett på flyplassen, er det ofte en enkeltperson som til slutt avgjør hvorvidt angrepet lykkes eller ikke.

For å redusere risikoen, kan vi gjerne tilby våre ansatte bevisstgjøring og opplæring i sikker atferd. Samtidig vet vi at våre kollegers tid er dyrebar, og de er ikke alltid tilgjengelig for å lære noe nytt. Og om vi ikke engang klarer å fange deres interesse og oppmerksomhet, er det heller ikke noe grunnlag til stede for eventuell endring av atferd. Samtidig er vi urokkelige i troen på at ingen egentlig er motstandere av sikkerhet heller, det kan bare oppleves som litt vanskelig, skummelt eller upraktisk for mange.

Derfor er det av stor betydning hvordan læringsinnholdet formidles, hvor relevant det oppleves, og hvor godt forankret budskapet er i virksomheten – inkludert ledelsen. I tillegg må interne sikkerhetsregler være både forståelige, fornuftige og mulige å etterleve for alle. Med hjelp fra gode produkter som er konfigurert riktig, kan vi dessuten redusere «kostnaden» som folk opplever med å holde seg på den sikre siden.

Vi benytter en empatisk metode som tar høyde for at folk er forskjellige, og at de færreste er like interessert i sikkerhetsfaget som oss selv.

Gjennom dialog med ansatte kan vi avdekke hvordan det står til med kunnskapsnivå og etterlevelse hos dere. Med praktisk ISO27001-erfaring kan vi bidra til at internkontrollen blir en positiv ressurs for flere i virksomheten, samtidig som reglene understøttes av gode tekniske løsninger der dette er mulig. Videre kan vi delta som både sparringpartner og innholdsleverandør for opplæringsarbeidet.

Kan vi ellers foreslå en demo av våre innovative produkter?

Ta kontakt for en prat →

People + Policy + Products = Practice

Fra bloggen

The missing link in email security

Erlend Andreas Gjære holdt foredrag på Sikkerhetsfrokost med Mnemonic om hvordan folk kan bidra positivt i sikkerhetsarbeidet. Se video av hele foredraget her.

Les hele innlegget